• English
  • Svenska

Trampnät

falt-tackt-med-odlingsduk-och-trampnat-490
odlingsduk-tackt-med-trampnat-490
trampnat-som-radjur-har-gatt-pa

Solid Trampnät har under de sju senaste odlingssäsongerna befriat jordgubbsodlarna från den oro och stress som det innebär att ha sina jordgubbsfält täckta endast med odlingsduk.Det är bevisat att näten klarar mycket stora påfrestningar både när det gäller väder och vind. Men framförallt så är det näst intill omöjligt för rådjur, vildsvin och annat vilt att komma åt och fördärva odlingsduken.Vårt trampnät är tillverkat av HDPE och är därmed mycket starkt och tåligt mot UV-ljus. Det har en vikt på ca 50 g/m² och eftersom det är tillverkat av transparent HDPE så är skuggeffekten endast 12%.

De odlare som köpte sina nät av oss 2007 använder dem fortfarande vilket bevisar att vi har en exceptionellt hög kvalitet.

Näten kan även fungera i till exempel vinodlingar och andra bärodlingar där man behöver skydd mot fåglar och annat vilt utan att riskera att skugga odlingen med en senare mognad av bären som följd.

bengt-250
För mer information om trampnäten kontakta Bengt Wannehag.
Du når honom på [email protected] eller 044-203967