• English
  • Svenska

Stuknät

solid-stuknat-7x30-m

En kritisk del av potatis och betodlingen är lagringen från upptagning fram till leverans. Det bästa materialet att täcka en stuka med, är som alla vet, halm. Problemet med detta är att det många gånger är arbetskrävande att ta bort halmen i samband med leveranserna. För att underlätta detta och göra avtäckningen rationell så har vi tagit fram en ny typ av stuknät som är betydligt starkare än det som finns på marknaden idag.

Fördelen med våra stuknät

  • Gjorda av 5 mm HDPE vilket innebär en livslängd upp till 10 år
  • Har ett orange kantband och en ögla i varje hörna vilket underlättar hanteringen
  • 7 m bred medger ett rejält överlapp på toppen vilket gör att det inte blir någon halm kvar när man drar av näten
  • Tillräckligt stora maskor så att provtagning kan ske utan att näten klipps sönder
  • Mycket starkt vilket gör det enkelt att dra av det maskinellt

Produktblad som PDF