Hållbar nonwoven

Minska ert klimatavtryck

Efterfrågan på miljövänlig nonwoven har ökat kraftigt. Vi tror att detta är den största revolutionen som nonwovenindustrin har ställts inför och det kommer pågå under flera år framöver. Vi jobbar löpande med kunder och leverantörer för att hela tiden hitta nya hållbara nonwovenmaterial.
Hållbar nonwoven

Beställ
prover

MÖJLIGA EGENSKAPER

  • Hållbart
  • Miljövänligt
  • Nedbrytningsbart
  • Förnyelsebart
  • Återvinningsbart

UTMANINGEN
Enligt en hållbarhetsrapport från industriorganisationen Edana så tillverkas endast 30% av nonwoven av förnybara material, medan 70% tillverkas av petroleumbaserade råmaterial.

Detta är en av industrins största utmaningar: att hitta alternativa råmaterial som både uppfyller kundernas krav och som är nedbrytningsbara och/eller förnybara.

INTRESSET I OLIKA INDUSTRIER
Vi ser en ökad efterfrågan särskilt inom branscher vars klimatavtryck redan diskuteras och utvärderas. Såsom inom bilbranschen, förpackningsindustrin, tillverkningen av engångsartiklar och möbelindustrin.  Här finns också stora miljövinster att göra med att gå över till mer hållbara nowovenmaterial

ÅTERVINNINGSBART ELLER NEDBRYTNINGSBART
Som det är nu, står PLA för en stor del av nedbrytningsbara nonwoven. PLA är ett


stärkelsebaserat material som har väldigt låg påverkan på miljön jämfört med petroleumbaserade material.

I vissa branscher blir det mer viktigt att titta på hur man kan göra materialet återvinningsbart. I många produkter används idag olika typer av polymera material, vilket gör dem svåra att återvinna.

En möjlighet är också att använda samma typ av polymera material i olika lager i produkten, och på så sätt göra den enklare att återvinna utan att förlora egenskaper.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
När efterfrågan på hållbara nonwoven ökar så finns risken att trycket blir så stort att det skapas en brist på råvaror för att ta fram materialet.

Därför är det viktigt att i tid planera sin produktion och beställa materialet man behöver i god tid.

LÄS MER OM MATERIALEN

Hållbar nonwoven från oss

Vi både utvecklar nya hållbara nonwovenmaterial för våra kunder inom tillverkningsindustrin, och har ett fast utbud av hållbara material för direkt försäljning.

Vi utvecklar din hållbara nonwoven
Vi jobbar i ett flertal kundprojekt där vi tar förnybara, nedbrytningsbara eller återvinningsbara nonwovenmaterial som passar kundernas efterfrågan på särskilda egenskaper. Kontakta oss om ni vill ha hjälp att utveckla ett hållbart nonwoven för er tillverkning.

Nålfilt
Nålfilt är ett material som är lätt att ta fram av återvunnet material. Vi kan hjälpa er hitta en typ av hållbar nålfilt som uppfyller era krav på egenskaper. > Mer om nålfilt…

Spunbond med PLA
Ger en stärkelsebaserad biologiskt nedbrytbar spunbond. Vi erbjuder det i flera dimensioner och med olika egenskaper.

Spunbond från PET-flaskor
Vi erbjuder även en spunbond tillverkad av återvunna PET-flaskor. På så sätt förlänger vi livstiden på den plast som redan finns i cirkulation.

>Mer om Spunbond