Hållbarhet

Hur vi jobbar med hållbarhet

Vi har länge haft fokus på hållbarhet – vi vågar nog säga att vi legat i branschens framkant i vårt arbete att hitta och utveckla nya hållbara material tillsammans med kunder, krav på leverantörer och att miljöanpassa vår anläggning i Kristianstad. Nedan listar vi hur vi jobbar med hållbarhet utifrån olika aspekter.

CERTIFIERING
Vi är sedan många år kvalitet- och miljö-certifierade enlig ISO 9001 och 14001.

EPD – MILJÖVARUDEKLARATION
EPD är en miljövarudeklaration – ett standardiserat dokument som redogör för en produkts miljöpåverkan. Det berör bland annat produktion, konstruktion och återvinningsgrad.

Det är ett bra sätt att kunna jämföra olika alternativa material ur ett miljöperspektiv. En miljövarudeklaration är en omfattande dokumentation som dessutom ska granskas av tredje part. Vi förser våra kunder med underlag till EPD.

LCA – LIVSCYKELANALYS
En Livscykelanalys (LCA) handlar om att förstå materialets miljöpåverkan under hela dess livscykel vilket inkluderar råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen.

Här inkluderas även energiåtgång, transporter och andra källor till utsläpp. Vi förser kunder med underlag till LCA.

En livscykelanalys ingår när man gör en mer omfattande miljövarudeklaration (EPD) men en livscykelanalys kan även göras fristående.

HÅLLBARA MATERIAL
Många av våra produkter används i en kontext där de verkligen inte får lov att brytas ner med tiden – till exempel inom byggindustrin.

Att en nonwoven är cirkulär kan betyda att det skapas från återvunnet material såsom PET (rPET). Det kan också handla om att man kan återanvända materialet eller återvinna det efter förbrukning genom att det mals ner och bli något nytt.

Men vi har även stärkelsebaserade nonwoven såsom PLA med lägre miljöpåverkan än konventionella material.

Här kan du läsa mer om vårt utbud av hållbar nonwoven.

100% SOLKRAFT
Vi har jobbat mycket med att göra våra egna interna processer och produktionssätt mer hållbara. Miljöbelastningen från vår produktion i Kristianstad där vi konverterar (skär och rullar om) nonwoven har framförallt handlat om energiförbrukningen. Vi har installerat en stor solcellspark som nu gör att vi producerar mer energi än vi förbrukar varje år.

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi har sedan lång tid tillbaka stort fokus på social hållbarhet. Inte bara genom att dokumentera och följa upp arbetsskador och arbetsmiljö i vår egen verksamhet utan vi har även tagit fram en tydlig uppförandekod (Code of Conduct) för våra leverantörer.

Vi besöker med jämna mellanrum alla tillverkare vi arbetar med och följer upp efterlevnad och arbetsförhållanden.

I de fall våra kunder har haft egna Code of Conducts för underleverantörer har vi alltid kunnat efterleva dessa och konstaterar att vår egen ofta är mer långtgående.

TRANSPORTER
Vi samarbetar med tillverkare över hela världen. På senare tid har vi arbetat med att utöka vårt leverantörsnätverk i Europa för att erbjuda våra kunder europeiskt tillverkat material för de som vill minska klimatbelastningen av långväga transporter

EKONOMISK HÅLLBARHET
Scandinavian Nonwoven har funnits sedan 1982 och har sedan dess växt organisk genom kloka återinvesteringar i företagets verksamhet.

Mycket av företages satsningar på senare år har handlar om att utöka maskinparken och göra hållbara investeringar – i solceller, produktutveckling av hållbara material samt dokumentation och spårbarhet.

Som leverantör och kund kan man känna sig trygg med att det är ordning och reda samt att vår verksamhet drivs med sunda ekonomiska principer.

 

Nonwoven-branschen står inför stora förändringar och det gäller att hela tiden se över sitt hållbarhetsarbete för att vara en relevant leverantör.

Johan Georgson, VD, Scandinavian Nonwoven